/ by /   Χωρίς κατηγορία / 0 comments

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ | ΕΣΠΑ 2014-2020

ΨΗΦΙΑΚΟ ΒΗΜΑ | ΕΣΠΑ 2014-2020

Επενδυτικά Σχέδια & Επιδότηση 

Επενδυτικά σχέδια από 5.000 ευρώ έως 50.000 ευρώ.

Επιδοτείται το 50% των επιλέξιμων δαπανών.

Κατεβάστε το ενημερωτικό υποβολής αιτήσεων χρηματοδότησης επενδυτικών σχεδίων στη Δράση

Βασικές Προϋποθέσεις Συμμετοχής

Οι επιχειρήσεις θα πρέπει:

 • Να εμφανίζουν την τελευταία τριετία, τουλάχιστον ένα θετικό αποτέλεσμα προ φόρων, τόκων και αποσβέσεων
 • Να προσκομίσουν κατά την υποβολή της αίτησης χρηματοδότησης αποδεικτικά στοιχεία εξασφάλισης σε ποσοστό τουλάχιστον 60% της ιδιωτικής συμμετοχής του επενδυτικού σχεδίου
 • Να λειτουργούν νόμιμα διαθέτοντας την κατάλληλη, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, άδεια λειτουργίας
 • Να υποβάλλουν δαπάνες που δεν έχουν χρηματοδοτηθεί και δεν έχουν ενταχθεί σε άλλο πρόγραμμα που χρηματοδοτείται από εθνικούς ή κοινοτικούς πόρους
 • Να μην περιλαμβάνονται ως δικαιούχοι σε αποφάσεις ανάκλησης παλαιότερων δράσεων που αφορούν την ψηφιακή τεχνολογία
 • Να πραγματοποιήσουν μία επενδυτική πρόταση ανά Α.Φ.Μ., αποκλειστικά σε μία μόνο Περιφέρεια
 • Να υποβάλλουν επενδυτικό σχέδιο που να αφορά σε επιλέξιμο ΚΑΔ.

Με τον κανονισμό Ε.Ε. 1407/2013 και κατά συνέπεια στην παρούσα πρόσκληση δεν είναι επιλέξιμες:

α) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους τομείς της αλιείας και της υδατοκαλλιέργειας, που εμπίπτουν στον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 104/2000 του Συμβουλίου,

β) επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή γεωργικών προϊόντων,

γ) ενισχύσεις που χορηγούνται σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της μεταποίησης και της εμπορίας γεωργικών προϊόντων, στις ακόλουθες περιπτώσεις:

 1. i) όπου το ποσό της ενίσχυσης καθορίζεται με βάση την τιμή ή την ποσότητα τέτοιων προϊόντων που πωλούνται από πρωτογενείς παραγωγούς ή διατίθενται στην αγορά από τις οικείες επιχειρήσεις,
 2. ii) όπου η ενίσχυση συνοδεύεται από την υποχρέωση απόδοσής της εν μέρει ή εξ ολοκλήρου σε πρωτογενείς παραγωγούς,

Κατά συνέπεια αποκλείονται από τη Δράση επιχειρήσεις που διαθέτουν έστω και ένα από τους παρακάτω μη επιλέξιμους ΚΑΔ:

 1. Φυτική και ζωική παραγωγή, θήρα και συναφείς δραστηριότητες
 2. Δασοκομία και υλοτομία
 3. Αλιεία και υδατοκαλλιέργεια.

 

Επιδοτούμενες Δαπάνες

 • Προμήθεια, μεταφορά, εγκατάσταση και λειτουργία, νέων μηχανημάτων και λοιπού εξοπλισμού ΤΠΕ, απαραίτητου για τη λειτουργία της επιχείρησης και την εξασφάλιση των παρεχόμενων υπηρεσιών
 • Προμήθεια και παραμετροποίηση λογισμικού

Ηλεκτρονικό κατάστημα απαραίτητα με χαρακτηριστικά:

 • 2 τουλάχιστον γλώσσες
 • Μobile responsive
 • Λογισμικά παραγγελιοληψίας, αποθήκευσης και  ηλεκτρονικών πληρωμών

 

Υπηρεσίες που αφορούν σε:

 • φιλοξενία (hosting, collocation)
 • σύνδεση στο διαδίκτυο
 • ψηφιακή διαφήμιση (google ads, facebook ads)
 • ανάπτυξη ψηφιακού υλικού διαφήμισης
 • ανάπτυξη ή/και πιστοποίηση ψηφιακής πολιτικής ασφάλειας,
 • μεταφορά δεδομένων ή παραμετροποίηση λογισμικού

 

Μισθολογικό κόστος εργαζομένων (νέο προσωπικό).

 

Χρονική διάρκεια υλοποίησης του προγράμματος

Η χρονική διάρκεια υλοποίησης των χρηματοδοτούμενων επενδύσεων δε μπορεί να υπερβαίνει τους 12 μήνες από την ημερομηνία της Απόφασης Ένταξης. Ως ημερομηνία έναρξης επιλεξιμότητας δαπανών ορίζεται η ημερομηνία υποβολής της αίτησης χρηματοδότησης.

 

Περίοδος Υποβολής 

Έναρξη Υποβολών: 11 Ιουνίου 2018 στις 12.00 το μεσημέρι.

Λήξη Υποβολών: 17 Σεπτεμβρίου 2018