Τεχνική Υποστήριξη

Τεχνική Υποστήριξη
 • Τεχνική Υποστήριξη εταιρικών Ιστοσελίδων

  • Τεχνική Υποστίρηξη για εταιρικές ιστοσελίδες που έχουμε σχεδιάσει. Είναι δωρεάν για πρώτο χρόνο. Περιλαμβάνει Updates Ιστοσελίδας και Modules και ότι άλλο έχει να κάνει με την ιστοσελίδα.

   *Η τεχνική υποστήριξη για την Φιλοξενία (Hosting) είναι δωρεάν.
 • Τεχνική Υποστήριξη Ηλεκτρονικών Καταστημάτων

  • Τεχνική Υποστήριξη για μικρά Ηλεκτρονικά Καταστήματα (eshop) που έχουμε σχεδιάσει. Είναι δωρεάν για πρώτο χρόνο. Περιλαμβάνει Updates Ιστοσελίδας και Modules και ότι άλλο έχει να κάνει με την ιστοσελίδα.

   *Η τεχνική υποστήριξη για την Φιλοξενία (Hosting) είναι δωρεάν.
 • Τεχνική Υποστήριξη για μεγάλες εταιρίες

  • Τεχνική Υποστήριξη για εταιρίες με μεγάλα eshop ή άλλα μεγάλα πακέτα. Είναι δωρεάν για πρώτο χρόνο. Περιλαμβάνει Updates Ιστοσελίδας και Modules και ότι άλλο έχει να κάνει με την ιστοσελίδα.

   *Η τεχνική υποστήριξη για την Φιλοξενία (Hosting) είναι δωρεάν.